Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van www.walldesign56.com. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever zal de inhoud van de webpagina regelmatig actualiseren en/of aanvullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. 
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.             
 11. Auteursrecht                                                                                                                         Het auteursrecht op deze website berust bij www.walldesign56.com of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan www.walldesign56.com. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming www.walldesign56.com Op alle ontwerpen en fotos van www.walldesign56.com heerst auteursrecht. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.walldesign56.com niet toegestaan, ontwerpen, informatie, beeldmateriaal en/of foto's die worden verstrekt via www.walldesign56.com op enigerlei wijze te kopiëren of te verspreiden. Niets uit de tekst, foto's of grafische beelden mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van Walldesign56. Eveneens is het gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor een ander doel dan waar deze voor is bestemd. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij Walldesign56. Als u teksten, artikelen of afbeeldingen op onze site ziet die vallen onder het auteursrecht of copy-recht, meld dit dan direct via de mail of telefonisch.  Wij zorgen, indien aangetoond, dat dit artikel direct wordt verwijderd van onze site. Onze artikelen zijn te goeder trouw geplaatst in onze webshop en wij kunnen deze helaas niet controleren via een databank (auteursrecht) of er enige vorm van copy-rechten op rusten. www.walldesign56.com kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.
 12. Eigen teksten maken, custom made:                                                                                       Wij zijn niet aansprakelijk voor zelf gemaakte teksten waar copyright of auteursrechten op zijn afgegeven, de klant zal zelf verantwoordelijk zijn voor het ontwerp welke is opgemaakt in onze tekstmodule. Of wanneer een eigen gemaakt digitaal bestand aangeleverd is en besteld. Indien u ons materiaal opstuurt en een opdracht geeft om dit verder te verwerken, wordt hierdoor verondersteld dat er geen auteursrechten worden geschonden.
 13. De auteursrechthebbende van de ontwerpen van onze producten is www.walldesign56.com. Elke reproductie, te bewerken of ander gebruik van de ontwerpen voor commerciële doeleinden is in strijd met het auteursrecht en is verboden. Als u uw eigen ontwerp levert voor de productie van een muursticker dient u ervoor te zorgen dat u bevoegd bent om dat te doen. U moet garanderen dat de afbeeldingen t.b.v. de muursticker door u gebruikt mogen worden en dat de muursticker die wij met uw afbeeldingen zullen produceren voor privé-gebruik zal worden gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om de productie af te wijzen indien de afbeelding illegaal geproduceerd is of als er een reden is om te vermoeden dat de productie de rechten van derden zou kunnen schaden. In geval van overtreding van de wetten op het auteursrecht of andere industriële eigendomsrechten van derde partijen samenhangend met het gebruik van een koper, zal de koper de verkoper vrijwaren van alle claims die de oorspronkelijke eigenaar eventueel zal handhaven.
 14. Onze klanten bieden wij de mogelijkheid om een eigen tekst te maken of aan te leveren. Wij weten niet of deze teksten auteursrechtelijk beschermd zijn. Het kan voorkomen dat een tekst dusdanig leuk is dat wij deze graag in onze shop plaatsen, hiervoor vragen wij dan toestemming van de klant of zoeken wij uit wie de auteur is. Het kan echter voorkomen dat wij, ondanks nader onderzoek op internet (via google en andere zoekmachines) niet kunnen achterhalen of de betreffende tekst auteursrechtelijk is beschermd. www.walldesign56.com kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld in welke vorm dan ook. Bent u echter de eigenaar/auteur van een muurtekst en wenst u uw muurtekst hier niet te zien, neem dan direct contact met ons op en wij zorgen ervoor dat het artikel direct uit ons assortiment verwijdert wordt. De fotos op onze site mogen niet gekopieerd worden. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van de auteur worden gebruikt.

 

 
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »