Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Walldesign56 garandeert de kwaliteit van elk geleverd product en staat garant voor een goede service. Hierbij horen ook enkele duidelijke afspraken, die zijn neergelegd in deze algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Walldesign56 Producten. Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met Walldesign56 Products. Zowel Walldesign56 als de koper erkent elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Artikel 1 – Aanbiedingen

1.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

1.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

1.3 Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar of met een eventuele vaste klantenkorting worden gecombineerd

1.4 Verder kunnen aanbiedingen niet worden geruild of geretourneerd.
 

Artikel 2 – Prijzen

2.1 De vermelde consumentenprijzen zijn inclusief BTW. 

2.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

2.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.


Artikel 3 – Verzendkosten

3.1 Voor verzending van de stickers in Nederland en België brengt Walldesign56 Euro geen verzendkosten in rekening. Voor overige landen zullen de verzendkosten per land worden bepaald.

3.2 Walldesign56 behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen waaronder retourneren/ruilen, de kosten voor de verzending wel in rekening te brengen.


Artikel 4 – Betaling

4.1 Met Paypal of Rabo Omnikassa kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

4.2 Walldesign56 stuurt u een bevestiging per email dat uw betaling ontvangen is.


Artikel 5 – Levering

5.1 De bestelde artikelen worden in de regel binnen 2-4 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden. 

5.2 Walldesign56 verpakt de stickers in kokers of enveloppen. Afhankelijk van het aantal artikelen en/of de omvang verstuurt Walldesign56 uw bestelling in een envelop of pakket.

5.3 De verzending wordt per email aan u bevestigd. 

5.4 Alle stickers zijn uit voorraad leverbaar of worden direct na uw bestelling geproduceerd. Mocht het echter voorkomen dat een sticker tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Indien de verwachte levertijd voor u niet acceptabel is, kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Ten allen tijde na het verstrijken van 30 dagen zonder dat is geleverd kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Na annulering zal terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch in ieder geval binnen 14 dagen.


Artikel 6 – Retourneren/Ruilen

6.1 U heeft een afkoelingsperiode van zeven werkdagen om zonder opgave van reden het product te retourneren; met uitzondering van speciaal voor u vervaardigde stickers

6.2 U dient binnen 14 dagen na ontvangst per e-mail kenbaar te maken welke artikelen u wilt omruilen o.v.v. factuurnummer en artikelnummer, en deze artikel(en) binnen 7 dagen ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. U kunt uw retournummer aanvragen via het retour formulier.

6.3 Na ontvangst van de retourzending zal Walldesign56 het aankoop bedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen, onder aftrek van eerder gemaakte verzendkosten (zie art. 3.2).

6.4 Ruilen is mogelijk zonder extra verzend- of administratiekosten. Indien u ruilt voor een goedkopere sticker zal het verschil in aankoopprijs van de sticker aan u worden terugbetaald, indien u ruilt voor een duurdere sticker dient het verschil in aankoopprijs vooraf door u te worden voldaan op de wijze zoals genoemd in artikel 4.


Artikel 7 – Garantie

7.1 Walldesign56 geeft een garantieperiode van 12 maanden op alle stickers tegen weersinvloeden of vervorming van het materiaal.

7.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Scheuren en krassen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het opplakken of verwijderen van de stickers zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van Walldesign56.

7.3 Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u het gerepareerde artikel retour, of een nieuw artikel, of, mocht het artikel niet meer in de collectie voorkomen, dan een gelijkwaardig muursticker van Walldesign56 naar keuze.

7.4 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen met [email protected] met daarin de klacht en uw aanspraak op de garantie. Vermeld uw klantnummer, ordernummer, naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat. U ontvangt per e-mail een retouradres.

7.5 De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De stickers bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. U bent verplicht de geleverde stickers direct na ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken onmiddellijk te melden. Indien de producten niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient u Walldesign56 daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48-uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijke motivatie te geven. 

8.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van Walldesign56 is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Walldesign56 kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Walldesign56 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

8.3 Walldesign56 is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

8.4 Walldesign56 beeldt de stickers omwille van de zichtbaarheid op uw beeldscherm niet op werkelijke grootte af. De werkelijke afmetingen en details van de stickers worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven in de omschrijving en de afbeeldingen bij de betreffende sticker. Walldesign56 is niet aansprakelijk voor afmetingverschillen tussen de fotos en het werkelijke sticker noch voor meetfouten in de opgegeven omschrijving.


Artikel 9 – Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Walldesign56 in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat Walldesign56 gehouden is tot enige schadevergoeding.


Artikel 10 - Wijziging Algemene Voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.


Artikel 11 - Toepasselijk Recht en Geschillen

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Met klachten kunt u per email terecht op [email protected] Hierop zal uiterlijk binnen 30 dagen worden gereageerd, dan wel geïnformeerd dat de afhandeling meer tijd vergt.

11.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


Artikel 12 – Privacybeleid

12.1 Dit privacybeleid is van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leverings overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie en wordt niet verstrekt aan derden. 

12.2 Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling en voor het verstrekken van informatie aan u door Walldesign56 Products. Walldesign56 gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft, deze wordt uitsluitend intern gebruikt.

Artikel 13 – Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze webpagina/webshop en andere uitingen van Walldesign56 mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Walldesign56.

Walldesign56

e-mail: [email protected]
Kamer van Koophandelnr. : 58581154
BTW nummer: NL 2546.19.125


Algemene Voorwaarden Walldesign56, December 2013

 

 
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »